UPPESITTAR BINGO 23 dec - Boka dina lotter här och få leverans innan 22 december
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sammanfattning av föräldraträffen
2016-05-20 17:10
Träffen började med att Andrea Colén (kanslichef) gav en liten presentation av föreningen. Nedan kommer en sammanfattning av hennes presentation:
 • ESKs kärnverksamhet bygger på 4 pelare. 1) Inkludering, 2) Integration, 3) Nyttig fritid och 4) samhällsansvar. ESK handen som går parallellt med Ersbodahanden som också lyfts i skolorna i området förmedlar på ett bra sätt vår värdegrund. Fingrarna på handen står var och en för en av dessa följande värderingar; Respektera varandra, komma i tid, Uppmuntra varandra, Fair play och rätt utrustning. Detta har i sin tur konkretiserats i "Regler och riktlinjer för spel i ESK.s lag". Där framgår det att alla som spelar i  ESK ska; Följa ESK:s hand och lagregler, respektera domarens beslut, uppmuntra till juste spel, hälsa på alla före träning och match, tacka motståndarlaget och domare efter match, ha god stil på och utanför planen, inte fuska för att nå framgång, heja och stötta vårt lag samtidigt som vi har respekt mot våra motståndare. Det är viktigt för oss föräldrar och ledare att påminna barnen om dessa värderingar och själva föregå med gott exempel
 • Vad går då alla avgifter och inkomster i laget till? Medlemsavgift: 400 kr/person eller 600 kr/familj går bland annat till att försäkra våra barn under träning. Därmed kan inte barn vars medlemsavgift inte är betald inte delta på matcher och träningar. Träningsavgift: Just nu 200 kr/år (under bollskoleåren), sedan 200 kr/säsong och så högre allt eftersom barnen blir äldre. Avgiften går i sin helhet in i lagkassan och används av oss för inköp av material och eventuella bokningar av cup och så vidare. Kansliavgift: 5000 kr/lag och säsong, betalas ur lagkassan och går till underhåll av lokaler (t.ex. kanslilokalen), planer, lokalhyra under bandysäsong och löner till personal. Lagjobb: De jobb lagen ordnar själva (som t.ex. försäljning av grillkol), vars inkomst i sin helhet går till lagkassan och används helt och hållet av laget till samma utgifter som också täcks av träningsavgiften. Ju mer vi säljer ju mer kan vi göra i laget. Ju mer vi drar in vid varje tillfälle desto färre tillfällen då vi måste starta nya lagjobb. Föreningsjobb: Anordnas av vad jag kan förstå 1 till 2 ggr/år. Ett exempel är Bingolottförsäljningen vi hade i julas. Det sker vid ett och samma tillfälle och jobbet måste fördelas mellan alla föräldrar tills att barnen är gamla nog att göra det själva. Om vissa föräldrar inte deltar måste övriga föräldrar rycka in även på deras tider. Inkomsten går till föreningens kostnader i likhet med medlemsavgiften och täcker samma utgifter. Ju bättre ekonomi i föreningen desto bättre förutsättningar för lagen (fräscha plan och bra administration kanske?)
 • Vad får tränarna, fikaansvariga, försäljningsansvariga, budgetansvariga och alla andra som tar ansvar för våra barns träning för ersättning? Ersättningen får vi i form av glada barn som utvecklas och har en meningsfull uppväxt. Inga ekonomiska eller materiella inkomster är förknippade med det ansvar som vi tar på oss.

  Mötet fortsatte sedan med att diskutera våra nya tillskott av spelare från P07. Tillskottet innebär som vi tränare ser på det; 1) mer matchtid/ spelare i och med att vi nu får ha 2 lag i serien 2) större variation i förmågor som lyfter de yngre mindre erfarna spelarna 3) mer pengar till laget i form av träningsavgifter. Det kan finnas fler fördelar som vi dock ännu inte kommit på. Vi ser inga direkta nackdelar och välkomnar härmed alla nya spelare och föräldrar till laget.

  Rollfördelning inom föräldragruppen: Fram tills nu har vi tränare delat på all ansvar inom laget. Detta har känts bra då vi har kunnat sätta oss i alla aspekter av lagorganisationen. I och med denna säsong har kravet på oss ökat markant. Vi spelar i serie som kräver organisation, vi måste bära vår egen vikt med lagförsäljning, vi måste ordna med fika på hemmamatcher, upprätta egen budget och sist men inte minst planera träningar och matcher. I och med det måste vi i likhet med alla ungdomsföreningar i Sverige dela ansvaret med de övriga föräldrarna. Vi vill (om vi har fortsatt mandat) fortsätta att träna barnen och lägga vårt fokus där. Övriga sysslor måste övriga i föräldragruppen tar på sig. Redan innan mötet hade en förälder (Per-Erk Björk) som har lång erfarenhet av det, tagit på sig rollen som lagledare. Niklas Vestermark har övertagit ansvaret för lagförsäljning från Sadri Behzadmehr (tränare) inför kommande lagjobb och Christina Wirén har tagit på sig ansvaret för fika på hemmamatcher. Juhanni Lampala (tränare kommer även fortsättningsvis att ansvara för budget om ingen annan gärna tar på sig det. Nedan kommer en kort förklaring på de olika ansvarsområdena:
  Lagledare:
  Är navet i laget och ansvarar för information, samordning, bokning av domare och plan med mera. Eventuella frågor som inte direkt rör träningen hänvisas därmed till honom i framtiden.
  Budgetansvarig: Sätter upp budget inför varje säsong.
  Lagjobbansvarig: Ordnar och samordnar lagjobben. Som Sadri gjorde med grillkolförsäljningen.
  Fikaansvarig: Ansvarar för samordning av fika inför hemma matcher. Alla föräldrar måste turas om att stå för fika. De ansvarigas jobb är endast att samordna detta genom att fördela tur/ordningen och dela och samla in fikaväskan. Samt att köpa in kaffe och saft när det så behövs.

  Mötet avslutades med att vi konstaterade att fler måste dela på fikaansvaret tillsammans med Christina Wirén. Vi hoppas därför att någon fler förälder ställer upp på detta. Om ni kan tänka er att fylla denna viktiga lucka, kan ni kontakta Christina.

  Med vänliga hälsningar/ Tränarna


Nyhetsarkiv
Inställda träningar2021-01-10 10:14
Restaurangchansen2020-01-10 12:52
Kryddförsäljningen2019-06-09 19:23
Bingolotto försäljning2018-11-12 14:46
New Body har kommit!2018-06-25 14:31
Newbody skickat! 2018-06-20 06:45
Ingen träning 1 Maj2018-04-30 21:28
Ersbodadagen 27 augusti2017-08-22 08:24
Har ni hämtat er kol?2017-06-13 23:12
Grillkolen är här!2017-06-01 13:42
Nyheter under dokument2017-05-09 08:30
Föräldramötet 7 maj2017-05-08 07:52
Matchindelning vår 20172017-05-07 20:50
Fotografering 16 maj2017-05-04 07:53
Spelschemat - våren2017-04-21 13:25
Matcher den 18 september2016-09-16 12:38
Var är fikaväskan??2016-09-09 15:42
Matcher 4 september2016-08-31 12:25
Matcher i höst2016-08-01 12:06
Matcher 160619 -- 06262016-06-14 08:15
Nationaldagen 6 juni2016-05-31 07:48
Fikalistan2016-05-27 13:43
Matcher 160604-- 1606122016-05-27 08:18
El Sistema2016-05-23 16:05
Grillkolförsäljning2016-05-17 23:27
Dags för FOTBOLL igen!2016-04-13 21:07
 
Sponsorer
Vill du synas här? Kontakta Sponsorgruppen på info@ersbodask.com eller ring Bobby på kansliet. Telefon 090-180401