Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersboda-Bostadendagen
I två års tid har ESK med hjälp av Bostadens finansiella insats kunna erbjuda en härlig aktivitetsfylld dag för alla Ersbodas barn- och ungdomar på Ersängsvallens grönområde under augusti månad. Som en del av vårt avtal mot Bostaden genomför vi denna dag med glädje, och hoppas att du som medlem tar del av denna fantastiska dag också.
Information ESK-Bostaden Fonden 2017
Bakgrund: Ersboda SK har under två års tid bedrivit projektet mångfald och demokrati, detta var en lärorik tid i för föreningen. Förutom att frågor av yttersta vikt kom upp till ytan och nu fortsätter att bearbetas, upptäckte föreningen ett hinder för tillväxten. Det fanns svårigheter för familjer att kunna betala avgifterna till föreningen, de avgifterna som är ett måste för att kunna spela och träna fotboll eller innebandy med föreningen. Då kläcktes idén om att starta en fond i förhoppning om att kunna fånga upp just denna grupp av ungdomar. Detta görs i direkt samarbete med Bostaden som är vår samarbetspartner i fonden. 

Syfte: Att möjliggöra organiserat idrottande med den lokala idrottsföreningen för barn och ungdomar upp till 18 år. 

Ägare av fonden: Ägare av fonden är Ersboda SK.

Förvaltare: Ersboda Sportklubb styrelse. Beslut tas vid varje styrelsemöte. 

För att söka pengar från Ersboda-Bostaden fonden måste ansökan som personen gäller antingen vara medlem och finnas i vårat medlemsregister, alternativt ansöka om medlemskap för att börja idrotta i något av våra lag. Stödmedlemskap beviljas ej.

 

Regler för fonden:


* Material och personlig utrustning beviljas ej.

* Pengar kan sökas för föreningens träningsavgift eller medlemsavgift. Endast föreningens fasta träningsavgift inte lagens egna avgifter.

* Ansökaren ska vara medlem i Ersboda SK för att få andra bidrag än medlemskap beviljade.

* Ansökningar beviljas endast för barn och ungdomar under 18 år. 

* För att få ansökningar beviljade skall personen som ansökan gäller fullfölja sina icke ekonomiska åtaganden inom sitt lag såsom t.ex. lagjobb samt förhålla sig till föreningens styrdokument, det var säga vara aktiv och sköta sig enligt föreningens regler.

* Pengar till att finansiera deltagaravgifter i våra idrottsskolor ex. fotbollsskolan.

* Ansökningspapper skall vara fullständigt ifyllda. Glöm inte lagledarens underskrift.

* Varje enskild medlem kan maximalt bli beviljad bidrag 4 gånger per år. 


Räkna med att handläggningstiden är 2 månader på er ansökan. 


Ansökningspapper

Ansökningspapper hittar ni HÄR

De skall lämnas in korrekt ifyllda till kansliet på Hälsogränd 18, 906 25 Umeå. 

Alternativt scannas in och mailas till info@ersbodask.com


Frågor: Kontakta kansliet 090-180401 eller mail info@ersbodask.com

 
Sponsorer
Vill du synas här? Kontakta Sponsorgruppen på sponsorgruppen@ersbodask.com eller ring Myra på kansliet. Telefon 090-180401